Valgfrie programfag for MDD, MK, KDA

Ønsker du å studere ved universitet eller høyskole? Da kan du velge studieforberedende utdanningsprogram som gir generell studiekompetanse. Noen studier har spesielle karakterkrav, andre kan ha krav om språkferdigheter, dokumenterte kunstneriske ferdigheter, praksis, opptaksprøve eller lignende.

I VG2 og VG3 kan du bytte ut ett 5 — timers valgfritt programfag med ett valgfritt programfag fra et annet utdanningsprogram.

Oversikt over 5 — timers valgfrie programfag på eget utdanningsprogram:

VG2, andre år i videregående skole:
Klasse Fordypning
Vg2 Musikk Musikk fordypning 1
Vg2 Dans  Scenisk dans fordypning 1
Vg2 Drama  Teaterproduksjon fordypning 1
Vg2 Kunst, design og arkitektur Foto og grafikk 1
Vg2 Medier og kommunikasjon Mediefag: Tekst
VG3, tredje år i videregående skole:
Klasse Fordypning
Vg3 Musikk  Musikk fordypning 2
Vg3 Dans  Scenisk dans fordypning 2
Vg3 Drama  Teaterproduksjon fordypning 2
Vg3 Kunst, design og arkitektur Foto og grafikk 2
Vg3 Medier og kommunikasjon Mediefag: Bilde

Fordypning 2 — fagene bygger på fordypning 1 — fagene innenfor samme utdanningsprogram.
Ved Vågen vgs. vil vi kunne tilby deg følgende 5 — timers valgfrie programfag fra andre utdanningsprogram: (Du kan kun velge ett fag i VG2 og ett fag i VG3.)

Fordypning 2-fag
VG2 MDD VG2 KDA VG2 MK
Fysikk 1 Fysikk 1 Fysikk 1
Matematikk (R1) Matematikk (R1) Matematikk (R1)
Engelsk 1 Engelsk 1 Engelsk 1
Breddeidrett 1 Breddeidrett 1 Breddeidrett 1

Elever som ønsker realfagsfordypning bytter ut matematikk 2P (3 — timersfag) i VG2 med R1 (5 — timersfag). Dette betyr 2 timer ekstra i uka. R2 bygger på R1.

Elever som velger Fysikk 1 må ha matematikk 1T fra VG1. Vi anbefaler at en tar matematikk R1 i VG2, hvis en velger Fysikk 1.

Elevenes ønsker vil være avgjørende for hvilke fag som blir igangsatt. Det kan komme endringer i fagtilbudet.

Elever som ikke har fremmedspråk fra grunnskolen kan ikke benytte seg av ovenstående tilbud i VG3. De må ha tysk I + II også i VG3.

Oversikt over tilleggspoeng de enkelte fag gir:

Fordypning tilleggspoeng
Timer pr uke Fag Tilleggspoeng
5 Fysikk 1 0,5
5 Matematikk R1 0,5
5 Matematikk R2 1
5 Teknologi og forskningslære 1 0,5