Scenisk dans fordypning 2

I vg3 tilbyr vi scenisk dans fordypning 2. Det er et praktisk dansefag som inneholder to hovedområder; utøvelse og formidling.

Hovedområdet utøvelse omfatter teknikk, dynamikk og personlig uttrykk i fortolkning av dans. Utøvelse av dans relatert til tid, rom, meddansere og musikk er sentralt.

Hovedområde formidling omfatter formidling av danseuttrykk i ulike rom, sceniske sammenhenger og arenaer, bl.annet musikalprosjektet i vg3.

 Planlegging, gjennomføring og vurdering av sceniske visninger og egne kunstneriske valg står også sentralt.