Teknologi og forskningslære 1

PROGRAMFAGET TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE 1

Liker du å utforske nye ting, se nye muligheter, designe egne prototyper i 3D eller er du opptatt av bærekraftig utvikling? Da kan Teknologi og Forskningslære 1, være det rette valget for deg. 

Hva vet vi om morgendagens jobber? Ikke alt, men en ting er sikkert kreativitet, innovasjon, vitenskapelige metoder og problemløsning vil bli viktige bidrag for å finne løsninger på 

framtidige behov og utfordringer.

I teknologi og forskningslære 1 vil du få mulighet til å arbeide i krysningspunktet mellom teknologi, design og kreativitet.

Læreplanen er delt inn i 4 hovedområder:

Den unge ingeniøren

Den unge forskeren

Teknologi, naturvitenskap og samfunn

Design og produktutvikling

Her kan du lese mer om innholdet i læreplanen:
Se videopresentasjon på Youtube her.

Dette faget tilbys elever i VG3 i skoleåret 2023-24

To elever forteller at faget er mer praktisk enn teoretisk, og at det er en fin blanding av ulike realfag. I faget benytter vi oss av 3D printer og laserkuttere. Det er korte sekvenser fra undervisningen mens elevene snakker