R1 og R2

Programfagene Matematikk R1 og Matematikk R2

Generelt om matematikk:

Mange studier har krav utover generell studiekompetanse. Matematikk er ofte et av de kravene. Du og dine foresatte kan lese mer om spesielle opptakskrav til høyskoler og universitet på  samordnaopptak.no.

Programfaget Matematikk R1

Har du hatt matematikk 1T kan du søke om opptak til R1 på Vågen vgs. Dette faget gir ½ ekstrapoeng og dekker kravene til mer matematikk for mange studier.

Hovedområder:

 • Geometri
 • Algebra
 • Funksjoner
 • Kombinatorikk og sannsynlighet

Læreplan for Matematikk R1 finner du her: udir.no kompetansemål matematikk R1

Programfaget Matematikk R2

Du må ha vært gjennom R1 for å ta R2, faget gir 1 ekstrapoeng.

Det er få studier som krever R2, men faget er likevel et svært nyttig utgangspunkt for studier i realfag og økonomi.

Hovedområder:

 • Geometri
  • Algebra
  • Funksjoner
  • Differensiallikninger

Læreplan for Matematikk R2 finner du her: udir.no kompetansemål matematikk R2

To elever forteller om fagets muligheter, at overgangen fra ungdomskolen til 1T er mye større enn overgangen fra 1T til R matte fagene. Her begynner en virkelig å forstå matematikken, og det er en fin introduksjon til høyere studier i realfag. Å ha faget i egen fagkrets åpner også flere dører til videre studier. Det er korte sekvenser fra undervisningen mens elevene snakker.