Musikk fordypning 1

På musikk VG2 på Vågen tilbyr vi faget Musikk Fordypning 1. Dette faget handler om komponering, gehør og formidling.

I dette programfaget skal den enkelte få mulighet til å videreutvikle sin forståelse av klanglige, skapende og formidlende sider ved musikk og få egne erfaringer med hvordan disse sidene utfyller hverandre. Programfaget skal gi utfordringer som kan utvide den enkeltes musikalske perspektiv.

Gehørtrening dreier seg om gehør som verktøy i arbeid med musikk. Memorering og imitasjon av strukturer i musikk er sentralt. Det handler også om sammenhenger mellom notebilde og klingende musikk.

Komponering omfatter teknikker for harmonisering, arrangering og komponering. Korrekt notasjon og bruk av tilgjengelig datateknologi er sentralt.

Formidling omfatter utøvende og skapende virksomhet. Dokumentasjon og vurdering av egen utøvende og skapende virksomhet i et formidlingsperspektiv er sentralt.

 

Les mer og se på læreplanen her:

https://www.udir.no/kl06/MUS8-01/Hele/Kompetansemaal/musikk-fordypning-1

Til toppen