Foto og grafikk 2

På KDA tilbyr vi på VG3 å kunne velge faget FOTO og GRAFIKK 2. Dette faget bygger videre på FOTO og GRAFIKK 1.

Foto og Grafikk 1 + 2 skal medvirke til kunnskap om ulike former for grafiske uttrykk som vi møter på ulike arenaer. Ulike trykkemetoder og digitale verktøy gjør det mulig å reprodusere og publisere tekst og bilde raskt og enkelt, noe som stiller krav til økt forståelse for etiske problemstillinger knyttet til visuell kommunikasjon i fotografiske uttrykk og grafisk design.

Opplæringen i faget skal gi grunnlag for utforsking og fordyping innen kreative og målrettede prosesser. Møte med foto og grafikk av sentrale utøvere, både kunstnere og håndverkere, skal gi elevene inspirasjon til egen utvikling.

Gjennom samarbeid og individuelt arbeid skal det legges til rette for utforsking og eksperimentering med ulike teknikker, materiale og tema i fotografiske uttrykk og grafisk design.

De 3 hovedområdene består av følgende:

  • Foto og grafiske uttrykk
  • Teknikk og materiale
  • Foto og grafiske uttrykk i det offentlige rom

 

Les mer om faget i læreplanen her:

https://www.udir.no/kl06/KDA6-01