Mediefag (Tekst)

MEDIEFAG (TEKST) – MK VG2

På MK VG2 på Vågen tilbyr vi faget MEDIEFAG (TEKST) som handler om produksjon av alle typer tekster, muntlige og skriftlige, og tekster i samspill med lyd og bilde.

MEDIEFAG (TEKST) er et prosjektbasert fordypningsfag i VG2 som tilbyr elevene kreativ og praktisk fordypning innen medieproduksjon, for eksempel tv, film, foto og grafiske produkter. Det handler om å utvikle, produsere og publisere sammensatte tekster ved bruk av grafisk design, lyd og bilde for å kommunisere et budskap. Du lærer å uttrykke deg gjennom ulike sjangre og får kjennskap til dramaturgiske modeller og retoriske virkemidler.

Les mer og se på læreplanen her:

https://www.udir.no/kl06/MOK3-01