Vågen vgs

Skole-pc 2021

For elever som starter i første klasse og som ikke har kjøpt pc via fylket tidliger.

Informasjon og bestilling 

Vår side om ordningen

For elever på Vågen kan alle tre modeller benyttes.

Grunnleggende smittevern som gjelder for alle ansatte og elever ved Vågen vgs:

1. Syke elever og ansatte skal være hjemme, la seg teste, og holde seg hjemme mens du venter på svar. Elever og ansatte kan komme tilbake på skolen ved negativ test hvis allmenntilstanden er god, dvs at du føler deg frisk og er feberfri, selv om du har symptomer på luftveisinfeksjon.

2. Husk god håndhygiene - vask hender jevnlig med såpe og vann

3. Hold god avstand - begrens omgangskretsen din på skolen

4. Hold til høyre i trapper og korridorer så unngår vi unødvendig trengsel

Bli med på dugnaden, på den måten kan vi komme raskere tilbake til normalen!

Koronaviruset - informasjon og retningslinjer 

Rogaland fylkeskommunes felles temaside med informasjon for elever, lærlinger, foresatte og ansatte.

Gå til temaside om koronaviruset

Aktuelt

  • skolebygget Snart skolestart!!!
    I løpet av neste uke (uke 33) vil vi legge ut informasjon om første skoledag, 16 august, og annen relevant informasjon som elever trenger:-)
  • VIS for foresatte
    Innlogging og tilgang for foresatte i vårt skoleadministrative system (VIS) Skoleåret 2020/2021 fikk alle våre videregående skoler et nytt skoleadministrativt system, Visma InSchool (VIS). Du som foresatt får en egen tilgang til systemet for å...
  • Kunngjøring av standpunktkarakter og halvårsvurdering
    VG3 får kunngjort standpunktkarakterer i VIS torsdag 10 juni. Hvis en vil benytte seg av hurtigklagefristen er den satt til 14 juni. VG1 og VG2 får kunngjort sine karakterer i standpunkt og halvårsvurdering i VIS onsdag 16 juni. Klagefristen er 26...
Til toppen