Rett til trygt skolemiljø

Du kan varsle om at du selv, eller en annen elev opplever å ikke ha det trygt og godt på skolen. Dette kan for eksempel skyldes mobbing, vold, diskriminering, trakassering, utenforskap eller andre forhold.

Slik melder du fra

Elever, foreldre og foresatte kan bruk den elektroniske varslingskanalen under.

Du kan også si ifra til en som jobber på skolen muntlig, på telefonen eller på e-post. Det velger du selv hvordan du vil melde fra.

Elektronisk varslingskanal 

Etter at du melder ifra om at du ikke har det bra, skal skolen ta kontakt med deg. Dere skal i samarbeid lage en aktivitetsplan med tiltak for å sikre at du får et trygt og godt skolemiljø. Det er skolens ansvar at dette blir gjort, men det er viktig at du forklarer hva du synes er vanskelig og hva du tror kan hjelpe for å løse problemet.

Husk at alle elever har krav på et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dette står i opplæringsloven § 9A-2. Dersom du eller en annen elev opplever å ikke ha det trygt og godt på skolen, er skolen forpliktet til å hjelpe.

Rutiner

Rogaland fylkeskommune har utviklet et eget rutinedokument som beskriver gjeldende regelverk og hvordan rettigheter og plikter ivaretas. Les rutinedokumentet.

For elev

De ansattes plikter og rettigheter