Breddeidrett 1

Valgfritt programfag: Breddeidrett på vg2

I Breddeidrett får du utfolde deg innen et utvalg av aktiviteter og helsefremmende trening.

Breddeidrett skal gi deg som elev læring og utvikling gjennom opplevelser og utfordringer som kan skape glede og mestringsfølelse, både individuelt og i et sosialt fellesskap. Du skal få erfare hvilken betydning trening har for egenutvikling og du skal utfordres til å utforske egne grenser. Faget skal utvikle dine evner til å skape gode relasjoner, og det skal bidra til et inkluderende og utviklingsorientert læringsmiljø.

Breddeidrett er et 140 timers fag, dvs. 5 timer per uke.

Se videopresentasjon på Youtube her.

Til toppen