Fysikk 1

Fysikk prøver å forklare hvordan universet fungerer. Vi ser på alt fra det rent trivielle, f.eks. hvordan en potteplante faller fra en balkong eller et akebrett sklir på snøen – til det mer tankevekkende

Store ting som stjerner, galakser og hele universet, veldig små ting som atomer, protoner og kvarker. Noe av dette har du allerede lært om i naturfag i VG1. 
Ingenting er for lite og ingenting er for stort i fysikkens verden. Fysikk handler om hvordan naturen er bygget opp fra det aller minste til det aller største. Fysikk danner også basis for all teknologisk utvikling. Vil du være med å forstå eller forme fremtidens teknologiske utvikling? Velg fysikk.

For å forklare hvordan universet fungerer, trenger vi matematikk. Det kan derfor være en fordel hvis du tar R-matematikk ved siden av fysikk, og 1T vil gi deg et godt grunnlag for fysikkfaget. 

Fysikk 1 i VG2 på Vågen vgs.

På Vågen vgs. starter vi med læreplanmålet mekanikk. Her forklarer vi hva som skjer når ting beveger seg eller endrer fart, og vi lærer forskjellige måter å beregne disse tingene på. Neste mål er termofysikk. Der undersøker vi hvordan temperatur og energi påvirker forskjellige stoffer. Etter dette studerer vi bølger, stråling og atomet og atomkjernen. Vi fortsetter med å se på stjerner og galakser og hvordan universet oppstod. Vi avslutter med målene elektrisitet og teknologi.

Fysikk 1 inneholder også en del elevøvelser og demonstrasjoner der vi tester en del av teoriene vi jobber med.

Fysikk 1 gir ½ ekstrapoeng dersom du skal søke på universiteter og høyskoler i Norge.

Her forklarer to elever kort hvilke fordeler Fysikk 1 gir de med tanke på videre studier. De forteller og hvorfor de finner emnene bevegelse, kraft, gravitasjon og elektrisitet interessante å jobbe videre med. Vi lærer om emner som påvirker oss og får svar på ting vi har lurt på. Det er korte sekvenser fra undervisningen mens elevene snakker.

Mer informasjon om kompetansemål, udirs sider.

Enkelte høyskoler og universitet har krav om fysikk1 på enkelte studier. For informasjon om spesielle opptakskrav se: http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/  

Kilder:

https://ohg.vgs.no/siteassets/dokumenter/15.06-fysikkbeskrivelse.pdf