Engelsk 1

På Vågen tilbyr vi faget Engelsk 1 som valgfritt programfag på vg2.

Engelsk 1 handler om språk- og kommunikasjon og skal bidra til danning og identitetsutvikling. Faget skal bidra til å utvikle elevenes interkulturelle forståelse, økt forståelse av allsidigheten i det engelske språket og av betydningen av å bruke et situasjonstilpasset språk.
Det å lære engelsk har stor betydning i utdanning, i arbeidslivet og i samhandling med mennesker fra hele verden. 

Engelsk 1 bygger på fellesfaget engelsk fra vg1. Programfaget vektlegger å lære mer om engelsk for å kunne lære videre på engelsk, og slik forberede elever på videre studier.  

Les mer og se på læreplanen her.