Teaterproduksjon fordypning 1

På drama VG2 på Vågen tilbyr vi faget Teaterproduksjon fordypning 1. Dette er et teoretisk-praktisk fag, som synliggjør ulike måter å produsere, formgi og uttrykke seg på i teateret. Faget handler om arbeid og analyse av klassiske dramatiske tekster, ulike epoker og sjangere i teateret og fokuserer på kunnskaper om dramaturgi, regi og spillestiler. Dramaturgi er læren om dramaets struktur og virkning og er en fortellermåte på scenen. Det legges vekt på historiske og sjangerbestemte trekk ved skuespilltekster. Utfordringer ved realisering og formidling er sentralt, samt innhold og form, forholdet mellom spilleplass og publikum.

Det blir lagt vekt på at alle tar del i ensemblet og får mulighet til å medvirke i en produksjon gjennom ansvarsområder, f.eks. scenografi, kostyme, sminke, regi, dramaturgi/manusarbeid, med mer. Programfaget skal gi utfordringer som kan utvide den enkeltes dramafaglige perspektiv.