Teaterproduksjon fordypning 2

På drama på Vågen tilbyr vi faget Teaterproduksjon Fordypning 2. Dette faget handler om ideutvikling knyttet til moderne produksjonsmetoder og nyere spillestiler.

I dette programfaget skal den enkelte få mulighet til å videreutvikle sin forståelse av skapende og formidlende sider ved drama og få egne erfaringer med hvordan disse sidene utfyller hverandre. Programfaget skal gi utfordringer som kan utvide den enkeltes  perspektiv hvordan kunstneriske, sosiale og teoretiske kompetanse spiller sammen i produksjonsarbeidet. Faget omfatter utforsking og eksperimentelt arbeid i utforming av regi konsept. Teaterproduksjon 2 deltar i musikalprosjektet.

Produksjonskonsept, dramaturgi, scenografiske og tekniske virkemidler. Produksjonskonsept innebærer at man formulerer og blir enige om de grunnleggende ideene eller de styrende prinsippene i forestillingen. Dette betyr blant annet at elevene lærer ta bevisste valg i forhold til form, tema og budskap.

Dramaturgi er læren om dramaets struktur og virkning og er en fortellermåte på scenen.

Scenografiske- og tekniske virkemidler er lys, lyd og multimedia.

Formidling omfatter utøvende og skapende virksomhet. Dokumentasjon og vurdering av egen utøvende og skapende virksomhet i et formidlingsperspektiv er sentralt.