Aktuelt

Vg3 får kunngjort standpunktkarakterer i VIS tirsdag 14 juni. Hvis en vil benytte seg av hurtigklagefristen er den satt til onsdag 15 juni kl. 12.00.

 

Vg1 og Vg2 får kunngjort sine karakterer i standpunkt og halvårsvurdering i VIS torsdag 16 juni. Klagefristen er 26 juni. Klager på standpunkt blir behandlet til høsten.

Første skoledag er onsdag 17. august 2022.

Elevene møter i Vågensalen på oppsatte tidspunkt: 

 

Vg1 kl 0900

Vg2 kl 1000

Vg3 kl 1200

 

Velkommen til Vågen vgs!

I 2022 skal Ungdata undersøkelsen gjennomføres blant elever i VG1 og VG2 . Den gjennomføres i perioden fra uke 10 til uke 13. Hvis det er foresatte til elever under 18 år  som ikke ønsker at barnet deres skal delta i undersøkelsen må de gi beskjed til kontaktlærer om dette før uke 10. 

Her er mer info om selve undersøkelsen:

Ungdataundersøkelsen 2022 (PDF, 191 kB)

Fra promo ledige læreplasser

  

Kunne du tenkt å bli lærling i fylkeskommunen?

Det er for tiden rundt 50 ledige lærlingestillinger i fylkeskommunen, Vågen vgs har 1 stilling i service- og administrasjonsfaget.

 

 

De siste årene har russefeiringen endret seg. Flere elever melder om en buss- og gjengkultur som virker ekskluderende og som gjør russetiden utrygg. Rogaland fylkeskommune vil, som skoleeier, være en heiagjeng for dere foreldre, for at ditt barn skal ha en best mulig russetid i år eller senere.

Her er link til møtet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzRlMWFjYmMtYTk3Zi00YzY2LThmOTYtNWUwMTVjNzViNWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22026cbe1f-01c4-4698-a566-2fc43ebec731%22%2c%22Oid%22%3a%22ea2b9cc3-0372-4744-bb31-c02498c43ae2%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

 

Fra og med mandag 17 januar vil det være tilnærmet normal skolehverdag igjen på Vågen vgs.

Hovedregelen er at:

- en er hjemme om en er syk

- unngår klemming og håndhilsning

- har god hånd- og munnhygiene.

Alle elever må huske å bruke munnbind på offentlig transport til og fra skolen hvis en ikke klarer å holde 1 m avstand.

Alle elever og ansatte bør ta en hurtigtest før en møter på skolen etter juleferien. Dette gjør vi for å forhindre et smittehopp i oppstart av vårterminen. Testen må tas tidligst 24 t før en møter på jobb og skole. 

Vågen vgs er på rødt nivå til og med 7 januar. Vi har laget en plan for når elever skal møte fysisk på skolen, og når de skal ha digital undervisning. Planen finner du her:

Plan for uke 1 (PDF, 45 kB)

Som alle har fått med seg er alle videregående skoler nå på rødt nivå. Dette innebærer at antall kontakter i løpet av en skoleuke, for både elever og ansatte, reduseres. Det overordna målet med kontaktreduserende tiltak er å begrense smittespredningen mellom personer. Det kan forhindre at mange må i karantene, eller blir syke samtidig.

 Ha lav terskel for selvtesting om du har eller får symptomer, du kan få hurtigtest utdelt på skolen eller i egen kommune. Hvis hurtigtest er positiv må du ta en PCR test på en teststasjon i egen kommune. Hvis test er negativ kan du møte til undervisning så sant allmenntilstanden din er god.

Til toppen