Aktuelt

De videregående skolene i Rogaland er på gult nivå i trafikklysmodellen som sier hvilke smitteverntiltak de skal følge. Det betyr skjerpede krav til hygiene og avstand

Vågen vgs vil i løpet av november gjennomføre årets Elevundersøkelse. 

Her finner du som foresatt mer informasjon om dette:

Info til foresatte

 

Innskjerpingen av koronatiltak fra myndighetene 26.10 og begrenset påmelding gjør at vi velger å avlyse det «fysiske» møtet på Gand vgs 27.10.

Dette er beklagelig, men i denne situasjonen prioriterer vi å gjennomføre samlingen i Storstovå på Bryne 29.10. Disse lokalene har plass til 50 personer og møtet vil i sin helhet bli strømmet.

Påmelding til det «fysiske» møtet på Bryne skjer via den vedlagte lenken.

Påmelding Bryne: https://rogaland.pameldingssystem.no/foreldremote-inkluderende-russetid-for-alle-region-3

Strømming av møtet: https://player.vimeo.com/video/470962935

Skolene har begynt å bruke det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Du som foresatt får en egen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole.

Russetida er allerede i gang, og ungdommene skal ta en rekke valg som kan være både utfordrende og vanskelige.

Fra skoleåret 2020-2021 innføres det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) ved alle videregående skoler i Rogaland. VIS vil bli tilgjengelig for elever og foresatte ved skolestart.

Ved oppstart på vg1 må du velge ett av to matematikkfag. Dette valget gjøres ved skolestart. Da fagene har ulike kompetansemål, er det utilrådelig å bytte matematikkfag i løpet av skoleåret. Valget er mellom fagene 1T og 1P.
 

Skolen starter opp mandag 17 august, og vi gleder oss til å treffe alle nye og gamle elever.

Oppstarten blir litt annerledes enn det den pleier å være pga situasjonen knyttet til Covid 19 utbruddet. VG2 og VG3 elevene skal møte direkte i oppsatte klasserom, VG1 elevene samles puljevis i Vågensalen etter oppsatt plan.

Vi skal gjøre skoleoppstarten så god som mulig for dere alle. Du som elev kan føle deg helt trygg,  men du må og gjøre en innsats selv som er følgende:

På grunn av begrensinger knyttet til smittevern har vi endret litt på oppmøtetidspunkt og sted for elevene 17 august. Listen over tid og rom finner du her:

Fra skoleåret 2020-2021 innføres det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) ved alle videregående skoler i Rogaland. VIS vil bli tilgjengelig for elever og foresatte ved skolestart.

Til toppen