Aktuelt

Hva er smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom)?

I matematikken må du velge en av to retninger. Dette gjøres nå ved skolestart, og det er vanskelig og utilrådelig å bytte retning senere fordi kompetansemålene er ulike.

Visma InSchool vil være en stor del av din skolehverdag. Du vil se viktig informasjon, slik som din timeplan, ditt fravær, dine anmerkninger og karakterer - og mye mer. Du vil også kunne levere digitale søknader, gjennomføre fagvalg og utføre mange andre handlinger. 

Vg3 får kunngjort standpunktkarakterer i VIS tirsdag 14 juni. Hvis en vil benytte seg av hurtigklagefristen er den satt til onsdag 15 juni kl. 12.00.

 

Vg1 og Vg2 får kunngjort sine karakterer i standpunkt og halvårsvurdering i VIS torsdag 16 juni. Klagefristen er 26 juni. Klager på standpunkt blir behandlet til høsten.

Første skoledag er onsdag 17. august 2022.

Elevene møter i Vågensalen på oppsatte tidspunkt: 

 

Vg1 kl 0900

Vg2 kl 1000

Vg3 kl 1200

 

Velkommen til Vågen vgs!

I 2022 skal Ungdata undersøkelsen gjennomføres blant elever i VG1 og VG2 . Den gjennomføres i perioden fra uke 10 til uke 13. Hvis det er foresatte til elever under 18 år  som ikke ønsker at barnet deres skal delta i undersøkelsen må de gi beskjed til kontaktlærer om dette før uke 10. 

Her er mer info om selve undersøkelsen:

Ungdataundersøkelsen 2022 (PDF, 191 kB)

Fra promo ledige læreplasser

  

Kunne du tenkt å bli lærling i fylkeskommunen?

Det er for tiden rundt 50 ledige lærlingestillinger i fylkeskommunen, Vågen vgs har 1 stilling i service- og administrasjonsfaget.

 

 

De siste årene har russefeiringen endret seg. Flere elever melder om en buss- og gjengkultur som virker ekskluderende og som gjør russetiden utrygg. Rogaland fylkeskommune vil, som skoleeier, være en heiagjeng for dere foreldre, for at ditt barn skal ha en best mulig russetid i år eller senere.

Her er link til møtet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzRlMWFjYmMtYTk3Zi00YzY2LThmOTYtNWUwMTVjNzViNWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22026cbe1f-01c4-4698-a566-2fc43ebec731%22%2c%22Oid%22%3a%22ea2b9cc3-0372-4744-bb31-c02498c43ae2%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

 

Fra og med mandag 17 januar vil det være tilnærmet normal skolehverdag igjen på Vågen vgs.

Hovedregelen er at:

- en er hjemme om en er syk

- unngår klemming og håndhilsning

- har god hånd- og munnhygiene.

Alle elever må huske å bruke munnbind på offentlig transport til og fra skolen hvis en ikke klarer å holde 1 m avstand.

Til toppen