Aktuelt

Streiken i kollektivtrafikken kan fra lørdag 26. september bli trappet opp og sette kollektivtransporten i Rogaland ut av spill. Det innebærer i så fall hovedsakelig digital undervisning ved Vågen vgs. fra mandag 28. september. Elevene vil få undervisning via våre digitale løsninger, Teams el. Itslearing.  Elever kan og møte på skolen og følge digital undervisning fra skolens lokaler. Noe undervisning i praktiske fag på yrkesfag vil bli tilbudt på skolen og hjemme.

Tilgang til foresatte i Visma in School er dessverre forsinket. Inntil videre ber vi om at foresatte for elever under 18 år registrerer kontaktinformasjon via denne linken:

Registreringsskjema

Kontaktinformasjon er midlertidig registrert i våre systemer og blir slettet når tilgang til Visma er klar. Dette vil vi informere om så snart alt er klart. 

Les mer i personvernerklæringen for videregående skoler (lenke til dette) https://www.rogfk.no/footer/personvern-videregaende-skole.82711.aspx»

Tilgang til foresatte i Visma in School er dessverre forsinket. Inntil videre ber vi om at foresatte for elever under 18 år registrerer kontaktinformasjon via denne linken:

Registreringsskjema kontaktinformasjon

 

Kontaktinformasjon er midlertidig registrert i våre systemer og blir slettet når tilgang til Visma er klar. Dette vil vi informere om så snart alt er klart. 

Les mer i personvernerklæringen for videregående skoler (lenke til dette) https://www.rogfk.no/footer/personvern-videregaende-skole.82711.aspx»

Foreldremøter gjennomføres for VG1 og VG2 klassevis tirsdag 8. september og onsdag 9. september, med unntak av VG1 Kunst, design og arkitektur A og B klasse som gjennomføres torsdag 10 september kl. 18. Pga smittevern må vi sette begrensning på at kun en foresatt pr elev kan møte. Vedlagt ligger agenda og møtetidspunkt og rom:

Fra skoleåret 2020-2021 innføres det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) ved alle videregående skoler i Rogaland. VIS vil bli tilgjengelig for elever og foresatte ved skolestart.

Ved oppstart på vg1 må du velge ett av to matematikkfag. Dette valget gjøres ved skolestart. Da fagene har ulike kompetansemål, er det utilrådelig å bytte matematikkfag i løpet av skoleåret. Valget er mellom fagene 1T og 1P.
 

Skolen starter opp mandag 17 august, og vi gleder oss til å treffe alle nye og gamle elever.

Oppstarten blir litt annerledes enn det den pleier å være pga situasjonen knyttet til Covid 19 utbruddet. VG2 og VG3 elevene skal møte direkte i oppsatte klasserom, VG1 elevene samles puljevis i Vågensalen etter oppsatt plan.

Vi skal gjøre skoleoppstarten så god som mulig for dere alle. Du som elev kan føle deg helt trygg,  men du må og gjøre en innsats selv som er følgende:

På grunn av begrensinger knyttet til smittevern har vi endret litt på oppmøtetidspunkt og sted for elevene 17 august. Listen over tid og rom finner du her:

Fra skoleåret 2020-2021 innføres det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) ved alle videregående skoler i Rogaland. VIS vil bli tilgjengelig for elever og foresatte ved skolestart.

Skolen er åpen hver dag fra kl. 0800 - 1500 med unntak av uke 30 og 31.

Hovedinngangen er låst, skal du inn i bygget må du ringe 51 92 15 00 eller bruke ID kort.

Til toppen