Aktuelt

Hva skjer hvis det oppstår smitte blant skolens elever og ansatte?

 

Vaksinering av elever i VG1 og VG2 vil skje denne uken. Hver elev får en SMS fra Sandnes kommune og tid og sted for dette. Elever under 16 år må ha med seg signert samtykkeskjema fra sine foresatte. 

Det finner du her (PDF, 51 kB)

Det vil bli gjennomført foreldremøter for foresatte til elever på VG1 og VG2 på følgende tidspunkt:

VG1: Tirsdag 7 september 

kl 1700 i Vågensalen: vg1 musikk, dans og drama 

kl. 1800 i Vågensalen: vg1 kunst,design, og arkitektur, vg1 frisør,blomst, interiør og eksponeringsdesign, vg1 Informasjonstek. og medieproduksjon og vg1 medier og kommunikasjon

Etter samling i Vågensalen skal foresatte ha møte med kontaktlærer

VG2: Onsdag 8 september

kl. 1700 i Vågensalen: vg2 musikk, dans og drama

kl. 1800 i Vågensalen: vg2 kunst,design, og arkitektur, vg2 interiør og eksponeringsdesign, vg2 medieproduksjon og vg2 medier og kommunikasjon

Etter samling i Vågensalen skal foresatte ha møte med kontaktlærer.

Vi ønsker at kun en foresatt pr elev møter av smittevernhensyn. 

Fra og med skolestart er vi på GRØNT tiltaksnivå, det betyr i praksis en så normal skolehverdag som mulig, men noen huskeregler gjelder fortsatt:

- ingen syke møter på skolen

- ha god håndhygiene

- unngå klemming og håndhilsing
    

Ved oppstart på vg1 må du velge ett av to matematikkfag. Dette valget gjøres ved skolestart. Da fagene har ulike kompetansemål, er det utilrådelig å bytte matematikkfag i løpet av skoleåret. Valget er mellom fagene 1T og 1P.
 

 Alle elever mellom 15 og 21 år kan kjøpe ungdomskort/ungdomsbillett. Kortet kan brukes til alle kollektivreiser i Rogaland. Gå inn på https://www.kolumbus.no/reise/rutetabeller/buss/skoleskyss/ for å se mer informasjon.

 

 Alle elever med ungdomsrett kan søke om utstyrsstipend hos Lånekassen. Du får stipendet uavhengig av dine foresattes inntekt. Du må selv søke om stipend. Det gjør du på www.lanekassen.no

I løpet av neste uke (uke 33) vil vi legge ut informasjon om første skoledag, 16 august,  og annen relevant informasjon som elever trenger:-)

 

Innlogging og tilgang for foresatte i vårt skoleadministrative system (VIS)

Skoleåret 2020/2021 fikk alle våre videregående skoler et nytt skoleadministrativt system, Visma InSchool (VIS). Du som foresatt får en egen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole.

Til toppen