Aktuelt

Vågen vgs er fra og med torsdag 6 mai på rødt nivå. Lærerne vil bruke onsdag på å legge om planene for resten av denne uken, og neste uke. Alle elever jobber med selvstendig studiearbeid i morgen. Hvis en har behov for å komme på skolen i morgen er det fult mulig, enten for å hente bøker og utstyr eller for å jobbe. Hva rødt nivå innebærer for den enkelte klasse vil det bli sendt ut plan for i morgen.

Pga den uavklarte situasjonen knyttet til smitte blant russen vil undervisningen for hele VG3 kullet, med unntak av VG3 MEDA, være digital tirsdag 4 mai og onsdag 5 mai. Alle vg3 elever som har vært sammen med annen russ, helgen 1-3 mai, må ta koronatest. Familiemedlemmer må ikke i ventekarantene, det blir først aktuelt hvis det blir påvist smitte. Andre elever, på vg1 og vg2 trinnet, som har vært aktivt med på fester og rulling sammen med russ 1-3 mai må også holde seg hjemme og ta koronatest. Disse elevene må melde fra til sin kontaktlærer.

Det er påvist et nytt smittetilfelle ved Vågen, dette innebærer at hele VG1 musikk, dans og drama er i karantene i neste uke. Alle som skal i karantene er varslet. Familie til elevene som er satt i karantene må i ventekarantene, de trenger ikke teste seg men må vente på svar fra første test. Er testen negativ er familie ute av ventekarantene. Elevene vil få tildelt tid til testing fra skolen i løpet av dagen, de vil bli oppringt.

Fra og med onsdag 20 januar er vi tilbake på gult nivå med noen skjerpende tiltak. 

Som Erna sa:

Det kan bli bedre, det kan bli verre.

   

Vi er på rødt nivå fram til og med tirsdag 19 januar. Elevene vil ha noe undervisning digitalt og noe undervisning på skolen. Planen for mandag 18.1 og 19.1 er som følger:

Nå er vi på rødt nivå og dette innebærer at vi må overholde regelen om minst 1m avstand både i fellesområder og inne i klasserom i alle fag og situasjoner. Alle undervisningsrom er møblert i henhold til dette.

For å redusere trengsel vil et klassetrinn på studieforberedende utdanningsprogram (MDD,KDA og MK) ha digital undervisning pr. dag, etter følgende plan de to neste ukene:

Mandag 4.1.21 har alle elever studiedag.

Godt nytt år til alle elever og ansatte. 

Mandag 4 januar starter skolen opp igjen, og vi starter opp på gult nivå med noen ekstra tiltak:

 

 Vi ønsker alle elever, ansatte og samarbeidspartnere en riktig god jul!

Til toppen