Lån og stipend

Åpent hus på vågen Terje Gabrielsen

 Alle elever med ungdomsrett kan søke om utstyrsstipend hos Lånekassen. Du får stipendet uavhengig av dine foresattes inntekt. Du må selv søke om stipend. Det gjør du her