Skoleskyss

 Alle elever mellom 15 og 21 år kan kjøpe ungdomskort/ungdomsbillett. Kortet kan brukes til alle kollektivreiser i Rogaland.

Mer informasjon her