Skoleskyss

Alle elever mellom 15 og 21 år kan kjøpe ungdomskort/ungdomsbillett. 

Kortet kan brukes til alle kollektivreiser i Rogaland. 

Mer informasjon her