Skoleskyss

 Alle elever mellom 15 og 21 år kan kjøpe ungdomskort/ungdomsbillett. Kortet kan brukes til alle kollektivreiser i Rogaland. Gå inn på https://www.kolumbus.no/reise/rutetabeller/buss/skoleskyss/ for å se mer informasjon.

Til toppen