Gratis tilgang til bøker, aviser og tidsskrifter til alle elever og lærere

Elever og lærere  får tilgang til bøker, aviser og tidsskrift gjennom Nasjonalbiblioteket i perioden bibliotekene er stengt på grunn av korona-tiltakene.

I denne perioden er alt publisert materiale som finnes digitalt i Nasjonalbibliotekets tilgjengelig. Tilgangen krever innlogging via FEIDE.