Matematikk R1

Mange studier har krav utover generell studiekompetanse. Matematikk er ofte et av de kravene.

Generelt om matematikk:
Mange studier har krav utover generell studiekompetanse. Matematikk er ofte et av de kravene. Vurderer du å ta fordypning i matematikk anbefaler vi deg først å snakke med faglærer og rådgiver ang arbeidsbyrden og muligheter fremover. Du og dine foresatte kan lese mer om spesielle opptakskrav til høyskoler og universitet på samordnaopptak.no.
 
Programfaget Matematikk R1
Har du hatt matematikk 1T kan du søke om opptak til R1 på Vågen vgs. Dette faget gir ½ ekstrapoeng og dekker kravene til mer matematikk for mange studier. R1 er et 5 timers fag, mot 2P som er et 3 timer fag, dette medfører at du får 2 timer ekstra undervisning hver uke.  
 
Når du vurderer dette valget er det viktig å være klar over at faget bygger på 1T. Det betyr at kompetansemålene fra 1T anses som kjent, og ikke vil bli repetert. Generelt om R1:
 
Fagets hovedområder:
Geometri
Bruk av geometriske steder, kongruens og formlikhet til å løse problemer med rene geometriske argumenter. Konstruksjoner.
Vektorer og koordinater til å overføre geometriske problemer til algebra.
Videre handler hovedområdet om utvikling av formelle logiske argumenter og bevis i en geometrisk sammenheng.
 
Algebra
Handler om det grunnleggende symbolspråket i matematikk. Regning, manipulasjon og argumentasjon med symboluttrykk er sentralt her. Bruk av ulike bevistyper og logiske relasjoner. I tillegg omfatter hovedområdet sentrale begreper som polynomer, polynomdivisjon og rasjonale uttrykk, logaritmeuttrykk og eksponentialuttrykk.
 
Funksjoner
Analyse av hvordan en størrelse varierer avhengig av en annen. Sammenhenger mellom størrelser fra algebra, geometri eller praktiske områder, som analyseres med funksjoner og grafer.
Sammenhengen mellom en funksjon og dens deriverte. Det omfatter polynomfunksjoner, potensfunksjoner, rasjonale funksjoner, logaritmefunksjoner og eksponentialfunksjoner og sammensetninger av dem.
Sentrale begreper i hovedområdet er grense, kontinuitet og derivasjon
 
Kombinatorikk og sannsynlighet
Handler om systematiske opptellingsmetoder som danner grunnlag for sannsynlighetsregning.
Grunnleggende begrepene uavhengighet og betinget sannsynlighet og om ordnede og ikke-ordnede utvalg.
 

Læreplan for Matematikk R1 finner du her: udir.no kompetansemål matematikk R1

Til toppen