Visjon og verdier

Unike læringsopplevelser!

Våre verdier:

Mangfoldig  Skapende — Framtidsretta.

Vågen videregående skole er unik både som utdannings- og kulturinstitusjon. Vi skal gi elevene våre det beste grunnlaget for å møte morgendagens kompetansebehov. Dette skjer i møter mellom elev og lærer, innovasjon og tradisjon, kultur og fag, og gjennom sosialt samspill og digital kompetanse.

Ansatte og elever skal være med på å skape en positiv samarbeidskultur som muliggjør læring og opplevelser på tvers av programområder og fag og der den faglige helheten ivaretas på en balansert og bærekraftig måte. Vågen videregående skole er en unik skole både nasjonalt og i internasjonal sammenheng, og er en betydelig kulturinstitusjon i regionen. Vi har som mål å være en referanseskole nasjonalt innenfor de estetiske utdanningsprogram som skolen tilbyr.