Oppfølging og tilrettelegging for elever på Vågen vgs

Oversikten viser roller og ansvarsfordeling knyttet til oppfølging og tilrettelegging for elever på Vågen vgs.

Tilrettelegging og oppfølging av elever

Oppgaver, ansvarsfordeling og framgangsmåte:

Tilrettelegging og oppfølging av elever
Programområde/trinn Avdelingsleder med elevansvar Sosialrådgiver 
KDA vg1+2+3 Johanne Therese Kommedal Inita Zogota
FBIE vg1+ VG2 DH+vg3DH Åshild Lundetræ Fidje 
IM vg1+MP vg2
MK vg1+2+3 
Dans og drama  vg1+2+3  Silje Nåstad Svennevig  Inita Zogota
Musikk vg1+2+3 Ingvar Lygren

 

 

Faglærer tilrettelegger for læring gjennom tilrettelagte arbeidsmåter, vurderingspraksis og læringsmiljø.

Kontaktlærer følger opp elever med faglige og/eller sosiale utfordringer.

Sosialrådgiver bistår elever med behov for mer omfattende tilrettelegging eller der det er behov for at ressursteamet kobles inn. 

Avdelingsleder / rektor med støtte fra ressursteamet har ansvar for elever med behov for spesialundervisning eller tiltak som krever ekstra ressurser.