Rektors hilsen

Vågen videregående skole stod klar i 2010 og ligger sentralt til i Sandnes.

Skolen huser utdanningsprogrammene Medier og kommunikasjon, Musikk, dans og drama, Kunst, design og arkitektur, Design og håndverk, og Medieproduksjon. Kombinasjonen av store fagmiljø innenfor estetiske programfag gjør skolen unik nasjonalt og internasjonalt.

Vågen har ca. 800 elevplasser og 160 ansatte. Ved skolen legges det stor vekt på samarbeid gjennom team og arbeidslag. Moderne teknologi innenfor alle fagfelt gir muligheter for relevante og framtidsrettete læringsprosesser. Skolen har en egen teknisk stab med kompetanse innenfor lys/ lyd, medieteknikk og IKT.
Skolebygget inkluderer også Sandnes Kulturskole, noe som gir flotte muligheter til samarbeid på mange områder. Stor grad av sambruk av rom mellom den videregående skole og kulturskolen sikrer en effektiv utnyttelse av byggets mange spesialrom.

I skolens idrettshall er Sandnes Turnforening og andre idretter i kommunen faste brukere. Skolebyggets forestillingssal og andre rom i skolebygningen tilbys også for utleie ut til andre kulturaktiviteter.
Visjonene for skolene i Vågenbygget handler om å legge til rette for og skape unike læringsopplevelser. Læringsmiljøet skal være inkluderende og åpent for nye tanker og muligheter, og den enkelte skal bli sett og ivaretatt.