Ledelsen

Bente Jelsa
Rektor
e-post
51921502 / 99113263  

Gunnhild Eltervåg Haga
Administrasjonsleder Servicesenteret
e-post
51921505 / 91527871

Gunhild Van Z Magnussen
Avd.leder MEK, IM, MP og IKT
Rektors stedfortreder
e-post
51921540 / 90636227

Silje Nåstad Svennevig
Avd.leder MDD - dans og drama 
e-post
51921515 / 92464778

Ingvar Lygren
Avd.leder MDD - musikk
e-post
51921641 / 91893773

 Åshild Lundetræ Fidje
Avd.leder FBIE, DH og KDA
e-post
51921542 / 99246582

Annicken Moland
Avd.leder realfag og kroppsøving
e-post
51921531 / 98061630

Lone Cecilie Strand
Avd.leder norsk og fremmedspråk
e-post
51921532 / 98801904

 Johanne Therese Kommedal
Avd.leder sammfunsfagene
e-post
51921533 / 95058916

 

Til toppen