Kontaktinformasjon

Vågen Videregående Skole

Holbergs gate 23
4306 Sandnes

E-post:  vaagen-vgs@skole.rogfk.no

Åpningstider

Servicesenteret: Mandag - Fredag kl. 08.00 — 15.30
Kulturskolen og rom med vekter: 08.00 — 22.00

Telefon:  51 92 15 00