Skolebevis

Skolen bruker PocketID som id-kort for elever.

Utlån av foto/video bruker PocketID som legitimasjon.

Det 'gamle' elevkortet brukes fremdeles på dører og for å logge på skrivere.

Benytt FAQen for å se retningslinjene og informasjon om romtilgang.