Brukerhjelp

Trenger du hjelp med IT-relaterte saker så kan du sende en epost til
IT-Vaagen@skole.rogfk.no eller ta en tur innom ikt-kontoret i første etasje.