Hvordan melde fravær?

I videregående skole er det en regel om fraværsgrense. Den er slik:

Dersom fraværet i et fag overstiger 10 prosent uten godkjent dokumentasjon, mister du karakteren i faget. Det er viktig at du melder fravær samme dag.

Dag og timefravær.

Elever sender melding om fravær samme dag til kontaktlærer og faglærere, dette kan meldes på telefon, eller via chatten i Teams. Alt fravær som skal markeres som dokumentert fravær krever at en legger fram dokumentasjon, egenmelding er ikke tilstrekkelig dokumentasjon ved sykdom. Da kreves det legeerklæring. Hvis du har en langvarig, kronisk sykdom er det nok å levere inn dokumentasjon på dette en gang,  i fortsettelsen kan egenmelding benyttes.

Fravær fram i tid.

Elever registrerer planlagt fravær i VIS under Fravær i venstremenyen --> Fremtidig fravær. Elev beskriver fraværsårsak i feltet Beskrivelse. Dette fraværet vil så automatisk dukke opp med koden M i aktuelle timer. Teksten fra eleven som forklarer fraværet vil også dukke opp der. Dette vil være synlig for alle faglærere.

Kontaktlærer informerer eleven hvilken kode fraværet vil få.

Kontaktlærer legger inn riktig kode i etterkant, og omgjør eventuelt til dagsfravær.

Dokumentasjon for det planlagte fraværet skal  fremvises for kontaktlærer. Enten ved at eleven viser den til lærer, eller sender den til lærer via telefon eller i Teams. Eleven har selv ansvar for å oppbevare dokumentasjonen for å senere kunne søke om fratrekk for fraværet.

Vilkår for dokumentert fravær finnes under Retningslinjer for dokumentert fravær.

Elev har selv ansvar for å sjekke fraværet sitt og at det er ført riktig fraværskode. Dersom elev oppdager feil kan man melde om dette i VIS under Mine søknader -> Melding om fravær, eller ved å sende en melding til kontaktlærer. Frist for å få foretatt endringer er innen 14 dager.