Elevråd

Elevrådet består av tillitseleven i hver klasse/gruppe og ledes av en leder og et styre. Dette styret velges i begynnelsen av hvert skoleår.

Gjennom tillitseleven og elevrådet har elevene mulighet til å ta opp elevsaker og fremme elevenes synspunkter og interesser.

Vi har også en veldig aktiv elevrådside på itslearning der elevene kan skrive spørsmål og ha diskusjoner. Her gis også svar på spørsmål fra medelever, lærere og rektor.

Elevrådet er en kjekk måte å samle skolen på og et sted der vi elever får fremmet våre saker. Vi tar opp alt fra kantinedrift til innhold i skoletimer, og ønsker å påvirke skolen slik at den blir best mulig for oss elever.

Liker du å fremme saker, si dine meninger og se at du kan gjøre en forskjell, er elevrådet det perfekte stedet for deg. Her diskuterer vi saker, fremmer ideer og planlegger ball, turer og andre ting.

Elevrådet er viktig og har muligheten til å gjøre en forskjell på skolen. Hvis du også ønsker å gjøre en forskjell er dette perfekt for deg.

Elevrådsstyret skoleåret 2020/2021

 

Juliane Emilie Vatne, 3mdra , elevrådsleder

Sondre Undheim Lokøy, 3mdra, nestleder

Dina Wiik, 3musa

Bianca (Lasse) Bysheim Voll, 1kdab

Luis Alfonso Pirela, 2musb

Lasse Ikdal Hiim, 1meka

Julie Kvam Johnsen, 1mdda

Nils Are Fjogstad Moldøen, 3meka

Katrine Veggeberg, 2mpra

 

 

 

 

Til toppen