Elevråd

Elevrådet består av tillitseleven i hver klasse/gruppe og ledes av en leder og et styre. Dette styret velges i begynnelsen av hvert skoleår.

Gjennom tillitseleven og elevrådet har elevene mulighet til å ta opp elevsaker og fremme elevenes synspunkter og interesser.

Vi har også en veldig aktiv elevrådside på itslearning der elevene kan skrive spørsmål og ha diskusjoner. Her gis også svar på spørsmål fra medelever, lærere og rektor.

Elevrådet er en kjekk måte å samle skolen på og et sted der vi elever får fremmet våre saker. Vi tar opp alt fra kantinedrift til innhold i skoletimer, og ønsker å påvirke skolen slik at den blir best mulig for oss elever.

Liker du å fremme saker, si dine meninger og se at du kan gjøre en forskjell, er elevrådet det perfekte stedet for deg. Her diskuterer vi saker, fremmer ideer og planlegger ball, turer og andre ting.

Elevrådet er viktig og har muligheten til å gjøre en forskjell på skolen. Hvis du også ønsker å gjøre en forskjell er dette perfekt for deg.

Elevrådsstyret skoleåret 2022/2023

 Dina Børve Sæland, Elevrådsleder

Janne Kuntze Aasland, 3MUSA

 Oskar Jung Rafoss, 3MDDA

Cordelia Tuen, 2MDRA

Danila Vucetic, 3KDAA

Aisha Sabrina Karlsen, 1FDB

Edrinn Brahimi, 2MEKA