Særskilt tilrettelegging

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging på eksamen søker du skolen om dette. Send søknad i VIS med sakkyndig uttalelse så tidlig som mulig iløpet av skoleåret, men ikke senere enn 14 dager før eksamenstrekket.

Eksempler på særskilt tilrettelegging kan være utvidet tid på inntil 1 time, opplesning av oppgaver, bruk av LingDys og LingPilot.