Handlingsplan for arbeid med elevenes psykiske helse

Denne handlingsplanen er et dokument som skal sikre at skolen har en reflektert praksis innenfor området psykisk helsearbeid for elevene.

Handlingsplanen beskriver skolens arbeid med elevenes psykiske helse. I dette ligger livskvalitet, trivsel, mobbing, rusavhengighet, psykiske plager og psykiske lidelser.

Skolen kan bidra til elevenes psykiske helse ved å gi elevene gode mestringsopplevelser i skolehverdagen gjennom forutsigbarhet og oppfølging. I Ung Data undersøkelsen i 2016 og 2017 kommer det fram at mange elever ved Vågen vgs opplever ensomhet, spesielt i vg1.

Helsefremmende skoler kjennetegnes ifølge Major og Dalgård (2011, side 1) av:

  • at elevene er en del av et fellesskap med jevnaldrende
  • at elevene opplever å mestre skolearbeidet
  • et miljø der elevene ikke blir mobbet

 

Vi har utarbeidet Handlingsplanen for elevenes psykiske helse med utgangspunkt i skolens verdigrunnlag slik det er formulert i plattform for Vågen:

Vår visjon: Unike læringsopplevelser!

Våre verdier: Mangfoldig - Skapende - Framtidsretta.

Vågen videregående skole er unik både som utdannings- og kulturinstitusjon. Vi skal gi elevene våre det beste grunnlaget for å møte morgendagens kompetansebehov. Dette skjer i møter mellom elev og lærer, innovasjon og tradisjon, kultur og fag, og gjennom sosialt samspill og digital kompetanse.

Ansatte og elever skal være med på å skape en positiv samarbeidskultur som muliggjør læring og opplevelser på tvers av programområder og fag og der den faglige helheten ivaretas på en balansert og bærekraftig måte.

HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKISKE HELSE 2021 2022 (PDF, 218 kB)