Skolens prosjekter

 

Nullmobbing.no Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Grip inn umiddelbart og stopp krenkelser.

 

Vågen er en Amnesty skole og har en aktiv gruppe som møtes annenhver tirsdag, klokken 14:20. For kontakt, henvend deg til Une Eiriksdatter på itslearning.

 

Skolen er en FN-skole. Vi ønsker å bidra til økt forståelse og interesse for internasjonal politikk, og positive holdninger til solidaritet og forpliktende samarbeid.

 

I samarbeid med Boliviafamilien samler elevene på Vågen vgs inn penger hvert år til barn i Bolivia. Pengene går til oppbygging og drift av barnehjem og dagsenter rundt om i Bolivia.