Skolens Ledelse

Ledelsen på Vågen består av rektor og avdelingsledere.

 

 

 

 

 

 

 

Bente Jelsa

Rektor

Midlertidig rektor Lars Tore Helgeland
e-post
51921502

 

Gunnhild Eltervåg Haga
Administrasjonsleder Servicesenteret
e-post
51921505 / 91527871

 

Gunhild Van Z Magnussen
Avd.leder MEK, IM, MP og IKT

 

Elevansvar: IM, MP og MEK
Rektors stedfortreder
e-post
51921540 / 90636227

 

Silje Nåstad Svennevig
Avd.leder MDD - dans og drama

 

Elevansvar: Dans og drama
e-post
51921515 / 92464778

 

Ingvar Lygren
Avd.leder MDD - musikk

 

Elevansvar: Musikk
e-post
51921641 / 91893773

 

 Åshild Lundetræ Fidje
Avd.leder FBIE og KDA

 

Elevansvar: FBIE
e-post
51921542 / 99246582

 

Annicken Moland
Avd.leder realfag og kroppsøving
e-post
51921531 / 98061630

 

Lone Cecilie Strand
Avd.leder norsk og fremmedspråk
e-post
51921532 / 98801904

 

 Johanne Therese Kommedal
Avd.leder samfunnsfagene

 

Elevansvar: KDA
e-post
51921533 / 95058916