Skolens historie

Fra 1 august 2010 ble Lundehaugen videregående skole og Forus videregående skole slått sammen til en skole, Vågen videregående skole.

Skolene representerte sterke fagmiljøer innen musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon, design og håndverk og formgivningsfag (Kunst, design og arkitektur). Visjonen med Vågen vgs var å bygge en skole med et unikt fagmiljø som skulle gi spennende synergieffekter på tvers av kunstretningene. Visjonen var også å bli en viktig faglig referanseskole både nasjonalt og lokalt, og en betydelig kulturinstitusjon i regionen.

Rogaland fylkeskommune inngikk samarbeidsavtale med Sandnes kommune om sambruk av Vågenbygget. Sandnes kulturskole fikk sine lokaliteter i Vågenbygget, og i idrettshallen ble etablert sambruk mellom Vågen vgs, Sandnes kommune og Sandnes turforening.  

Vågen vgs har siden åpningen vært vertskap for mange store arrangementer, bla det årlige Nordsjørittet og UKM fylkesmønstring. I 2017 var Vågen vgs i samarbeid med Rogaland fylkeskommune og Sandnes kommune vertskap for UKM landsmønstring. Vågen vgs er også stolt av samarbeidet vi har med Byprestene i Sandnes og vår årlige Nærværforestilling som går til inntekt til byprestenes arbeid i Sandnes.

Hvert år gjennomfører vi et stort kunstnerisk prosjekt, musikal, på tvers av utdanningsprogrammene hvor VG3 elevene får vist det de har lært gjennom sin videregående opplæring på Vågen vgs.

Vi gleder oss til fortsettelsen!