Servicesenter

Servicesenteret finner du i 1. etasje i den nordlige enden av hovedbygget.
Sentralbordet på Servicesenteret er betjent alle hverdager fra kl 08.00 — 15.30, og åpningstidene for Servicesenteret er fra kl 08.00 —15.30 alle dager

På ettermiddag og kveldstid (kl 15.30 — 22.00/21.00 fredag) er Servicesenteret betjent av vektere — se egen ramme.

Sevicesenteret tar i mot alle typer henvendelser. Dersom henvendelsen gjelder spørsmål utenfor våre ansvarsområder, videreformidler vi henvendelsen til rette vedkommende.

Vektertjenester

På ettermiddag og kveldstid (kl 15.30  22.00/21.00 fredag) er Servicesenteret betjent av vektere som i tillegg til å sikre bygget, utfører sentralbordtjenester og yter service overfor elever, ansatte, besøkende og publikum.

Idretts- og turnhall

Vågen idrettshall og klatrevegg disponeres på ettermiddag og kveldstid av Sandnes kommune som leier ut hallen til lag og foreninger.

Vågen turnhall disponeres av Sandnes turnforening.