Servicesenter

Servicesenteret finner du i 1. etasje i den nordlige enden av hovedbygget
Sentralbordet på Servicesenteret er betjent alle hverdager fra kl 08.00 – 15.30, og åpningstidene for Servicesenteret er fra kl 08.00 -15.30 alle dager

På ettermiddag- og kveldstid ( kl 1530 - 2200/2100 fredag) er Servicesenteret betjent av vektere - se egen ramme.

Sevicesenteret tar i mot alle typer henvendelser. Dersom henvendelsen gjelder spørsmål utenfor våre ansvarsområder, videreformidler vi henvendelsen til rette vedkommende.

Vektertjenester

På ettermiddags- og kveldstid ( kl 1530 - 2200/2100 fredag) er Servicesenteret betjent av vektere som i tillegg til å sikre bygget, utfører sentralbordtjenester og yter service overfor elever, ansatte, besøkende og publikum.

Idretts- og turnhall

Vågen idrettshall og klatrevegg disponeres på ettermiddags- og kveldstid av Sandnes kommune som leier ut hallen til lag og foreninger.

Vågen turnhall disponeres av Sandnes turnforening.

Hallbetjenter ansatt i Sandnes kommune - i samarbeid med skolens vektere - har ansvar for alle aktiviteter i hallene på ettermidag/kveldstid og i helger.

Direktenummer til hallbetjent: 51 92 15 29 eller 51 92 16 20

Til toppen