Skoleskyss og parkering

Du kan ha rett til gratis skoleskyss om du bor i et område med et dårlig rutetilbud.

Ett av disse kriteriene må være oppfylt:

  • Du bor utenfor ungdomspass-sonen, og skoleveien er over seks kilometer.
  • Du er over 22 år, og skoleveien er over seks kilometer.
  • Du må benytte båt til skole.

Du må søke om å få gratis skoleskyss. Du må søke via Min Skyss.

Du må søke på nytt hvert skoleår.

Skoleskyss for elever i videregående skoler

Ofte stilte spørsmål om skoleskyss

Tilrettelagt skoleskyss

Elever med varig eller midlertidig funksjonsnedsettelse eller sykdom har rett på skyss mellom skole og hjem uavhengig av reiselengde.
Retten gjelder kun om skyssbehovet kan dokumenteres med attest fra lege, psykolog eller spesialpedagog.

Tilrettelagt skoleskyss

Det er Kolumbus som organiserer skoleskyss, på vegne av skolene og Rogaland fylkeskommune.

Har du spørsmål til skoleskyss så kan man ta kontakt med servicesenteret i første etasje.

Parkering

Skolen oppfordrer alle til å bruke kollektive transportmidler og/eller sykkel.

Vågen vgs disponerer tre parkeringsplasser for funksjonshemmede og har i tillegg parkeringsplass for sykler. Dersom du kjører bil til skolen betyr dette at du må benytte deg av en offentlig parkeringsplass. Nærmeste parkeringshus er rett ovenfor skolen i Holbergs gate.