Utskrift fra Mac

Installasjon av Followme og første utskrift

Du må ha følgende:

Minimumsversjoner av operativsystemet:
macOS 10.15.7 (Catalina) (security update 2022-004)
macOS 11.6.6 (Big Sur) 
macOS 12.4 (Monterey)
macOS 13 (Ventura)
macos 14.4 (Sonoma)

Managed Software Center (tidlligere RFK Appstore)

Start Managed Software Center
Installer VG_Followme_sharp
Installer Print SMB MC Off

Første gang du skriver ut blir du bedt om brukernavn og passord
Brukernavnet må skrives slik: ROGFK\din skolebruker

Stopper utskrift opp med 'venter på godkjenning' er brukernavn og/eller passord feil
slett utskrift og lukk utskriftskø
start Nøkkelring og slett VG_Followme..

Skriv ut på nytt