Adobepakken

Alle elever og lærere som har fått tilgang til Adobepakken kan laste den ned på egenhånd og installere/oppdatere dette selv.

  1. Gå til Creative cloud i en nettleser.
  2. Logg på med eposten du har på skolen. For elever så er det <brukernavn@elev.rogfk.no> (Ikke opprett egen konto).
  3. Etter at du har logget på får du tilgang til alt skolen har lisensiert, her kan du fritt laste ned de programmene du har behov for.

Litt informasjon: Alle får to lisenser av Adobepakken. Det vil si at du kan installere den på en ekstra maskin og være innlogget på pakken på to steder. Hvis du prøver å logge deg på en tredje maskin så blir du bedt om å logge ut fra en av de andre maskinene.