Ordensreglement

Ordensreglementet skal bidra til å fremme en skolekultur som er preget av godt samarbeid, trygghet, trivsel og respekt elevene imellom, og mellom elevene og de ansatte på skolene.

Ordensreglement, PDF, bokmål

Ordensreglement, PDF, nynorsk

Reglementet inneholder felles regler for orden og atferd for elevene, regler om hvilke virkemidler og sanksjoner som kan brukes mot elever som bryter disse reglene, og regler om fremgangsmåten når slike saker skal behandles (saksbehandlingsregler).

Ordensreglementet gjelder også for voksenopplæringssentrene og skolene som tilbyr videregående opplæring for voksne så langt det passer.