Sosialpedagogisk rådgiver

Formålet med den sosialpedagogiske rådgivingen er å medvirke til at den enkelte eleven finner seg til rette i opplæringen og i skolehverdagen.

Skolen har følgende rådgivere for sosialpedagogisk rådgivning

Sosialrådgivere og deres ansvarsområde
Rådgiver utdanningsprogram
Cathrine Måsvær IM og FBIE
Camilla Vestersjø Gilje Musikk og MK
Hanna Kristina Opedal Dans og drama
Jorunn Osland KDA

Hver enkelt elev har rett til nødvendig rådgiving om sosiale spørsmål.

Rådgiverne kan hjelpe elevene med personlige, sosiale og emosjonelle vansker som kan ha noe å si for opplæringen og for eleven sine sosiale forhold på skolen.

Ved behov kan du få hjelp til:

  • å avklare problemer og omfanget av dem
  • kartlegge hva skolen kan bidra med og om det er behov for hjelpeinstanser utenfor skolen
  • finne de rette hjelpeinstansene og formidle kontakt

Rådgiverne på skolen skal ha tett kontakt og samarbeid med hjelpeinstanser utenfor skolen og hjemmet slik at det blir sammenheng i tiltakene.