Sosialpedagogisk rådgiver

Formålet med den sosialpedagogiske rådgivingen er å medvirke til at den enkelte eleven finner seg til rette i opplæringen og i skolehverdagen.

Skolen har følgende rådgivere for sosialpedagogisk rådgivning

Sosialrådgivere og deres ansvarsområde
Rådgiver   Utdanningsprogram  
Camilla Vestersjø Gilje  Musikk og MK 
Hanna Kristina Opedal  Dans og Drama , FBIE (vg1-vg3) 
Jorunn Osland  KDA 
Kai Helliesen Ravnås  IM (vg1-vg2)

Hver enkelt elev har rett til nødvendig rådgiving om sosiale spørsmål.

Rådgiverne kan hjelpe elevene med personlige, sosiale og emosjonelle vansker som kan ha noe å si for opplæringen og for eleven sine sosiale forhold på skolen.

Ved behov kan du få hjelp til:

  • å avklare problemer og omfanget av dem
  • kartlegge hva skolen kan bidra med og om det er behov for hjelpeinstanser utenfor skolen
  • finne de rette hjelpeinstansene og formidle kontakt

Rådgiverne på skolen skal ha tett kontakt og samarbeid med hjelpeinstanser utenfor skolen og hjemmet slik at det blir sammenheng i tiltakene.