Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenestens oppgave er å arbeide for at all ungdom som tilhører vår målgruppe skal få tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting. Vi gir derfor utdannings— og yrkesveiledning.

For å ha rett til våre tjenester, må du ha rett til videregående opplæring og være mellom 16 og 21 år. I tillegg må et av følgende punkter passe for deg inneværende skoleår:

  • Du har takket nei til offentlig skoletilbud.
  • Du tar ut et venteår eller friår.
  • Du har ikke søkt om skoleplass eller læreplass.
  • Du har sluttet på skole eller i et læreforhold.

Les mer om Oppfølgingstjenesten og ta kontakt, fylkets sider

OT — ansvarlig for Vågen videregående skole er:

Børge M. Oftedal

OT — veileder

E-post: borge.m.oftedal@skole.rogfk.no

Telefon: 51 92 27 90

Mobil: 920 55 656