Skoleutvalg og skolemiljøutvalg

Skoleutvalget og skolemiljøutvalget (SMU) jobber for et godt og trygt læringsmiljø for elevene på Vågen vgs.

SKOLEUTVALG:

Alle videregående skoler skal ha et skoleutvalg. Dette utvalget er vedtaksdyktig og kan uttale seg i alle saker som omhandler skolen, eks:

  • Skoleruten
  • Endringer i skolereglementet, rutiner og framgangsmåter

I dette utvalget skal det være en representant fra tilsatte, rektor, og to elevrådsrepresentanter 

SKOLEMILJØUTVALG:

Alle videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. Dette utvalget skal jobbe for alle jobber for et godt og trygt skolemiljø. Det er et rådgivende organ, det kan ikke fatte bindende vedtak. Elevene skal være i flertall.

Saker:

  • Trivselstiltak for elevene
  • Oppfølging av resultater fra elevundersøkelsen
  • Handlingsplaner som omhandler elevenes psykososiale og fysiske arbeidsmiljø, eks handlingsplan for arbeid med elevenes psykiske helse. Handlingsplan knyttet til kap 9a i Oppl om mobbing osv.

De som er med er: rektor Gunhild Van Zanten Magnussen, Ingvar Lygren, stedfortredende rektor og Tor Kjetil Espedal, tillitsvalgt for CREO.

I tillegg til 4 elevrådsrepresentanter som da er i flertall.

Rektor kaller inn til møter

Som regel kalles det inn til et møte og så skilles sakene i møtet ved at de merkes med skoleutvalgssak/skolemiljøutvalgssak.

Møter 3 — 4 ganger i året.