Aktuelt

Ved oppstart på vg1 må du velge ett av to matematikkfag. Dette valget gjøres ved skolestart. Da fagene har ulike kompetansemål, er det utilrådelig å bytte matematikkfag i løpet av skoleåret. Valget er mellom fagene 1T og 1P.
 

 Alle elever mellom 15 og 21 år kan kjøpe ungdomskort/ungdomsbillett. Kortet kan brukes til alle kollektivreiser i Rogaland. Gå inn på https://www.kolumbus.no/reise/rutetabeller/buss/skoleskyss/ for å se mer informasjon.

 

 Alle elever med ungdomsrett kan søke om utstyrsstipend hos Lånekassen. Du får stipendet uavhengig av dine foresattes inntekt. Du må selv søke om stipend. Det gjør du på www.lanekassen.no

I løpet av neste uke (uke 33) vil vi legge ut informasjon om første skoledag, 16 august,  og annen relevant informasjon som elever trenger:-)

 

Innlogging og tilgang for foresatte i vårt skoleadministrative system (VIS)

Skoleåret 2020/2021 fikk alle våre videregående skoler et nytt skoleadministrativt system, Visma InSchool (VIS). Du som foresatt får en egen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole.

VG3 får kunngjort standpunktkarakterer i VIS torsdag 10 juni. Hvis en vil benytte seg av hurtigklagefristen er den satt til 14 juni.

VG1 og VG2 får kunngjort sine karakterer i standpunkt og halvårsvurdering i VIS onsdag 16 juni. Klagefristen er 26 juni. Klager på standpunkt blir behandlet til høsten.

Alle vgs skolene på Nord-Jæren vil fra og med neste uke være tilbake på gult tiltaksnivå igjen:-)

Vågen vgs er fra og med torsdag 6 mai på rødt nivå. Lærerne vil bruke onsdag på å legge om planene for resten av denne uken, og neste uke. Alle elever jobber med selvstendig studiearbeid i morgen. Hvis en har behov for å komme på skolen i morgen er det fult mulig, enten for å hente bøker og utstyr eller for å jobbe. Hva rødt nivå innebærer for den enkelte klasse vil det bli sendt ut plan for i morgen.

Pga den uavklarte situasjonen knyttet til smitte blant russen vil undervisningen for hele VG3 kullet, med unntak av VG3 MEDA, være digital tirsdag 4 mai og onsdag 5 mai. Alle vg3 elever som har vært sammen med annen russ, helgen 1-3 mai, må ta koronatest. Familiemedlemmer må ikke i ventekarantene, det blir først aktuelt hvis det blir påvist smitte. Andre elever, på vg1 og vg2 trinnet, som har vært aktivt med på fester og rulling sammen med russ 1-3 mai må også holde seg hjemme og ta koronatest. Disse elevene må melde fra til sin kontaktlærer.

Det er påvist et nytt smittetilfelle ved Vågen, dette innebærer at hele VG1 musikk, dans og drama er i karantene i neste uke. Alle som skal i karantene er varslet. Familie til elevene som er satt i karantene må i ventekarantene, de trenger ikke teste seg men må vente på svar fra første test. Er testen negativ er familie ute av ventekarantene. Elevene vil få tildelt tid til testing fra skolen i løpet av dagen, de vil bli oppringt.

Til toppen