Aktuelt

VG3 vil få kunngjort standpunkt 12 juni. Hurtigklagefrist 15 juni

VG1 og VG2 vil få kunngjort halvårs-og standpunktkarakter 17 juni, klagefrist 27 juni.

Se mer om klageadgang under Elevinfo

I hht forskrift til Oppl § 3-47 kan elever søke om inntil 10 dager fratrekk av fravær. Frist for å søke er 20 mai. Bruk søknadskjema som du finner under Elevinfo (Søknad fratrekk av fravær) og legg ved nødvendig dokumentasjon. Søknader som mangler dokumentasjon vil ikke bli behandlet.

Ta kontakt med skolens helsesykepleier Agnete E. Torkildsen på mobil 97419394

Helsesykepleier er på skolen og kan kontaktes følgende dager:

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 08.00 – 14.30
Fredag kl. 08.00 – 13.00

Helsestasjon for ungdom og Helsestasjon for gutter er åpen etter avtale. Se mer informasjon her:

https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/helse/helsestasjon-for-ungdom/

Dette innebærer at det blir mer tid til læringsarbeid. Nå blir det viktig å få en god standpunktvurdering. Standpunkt vil bli kunngjort for VG3 elevene 5 juni, med en hurtigklagefrist 12 juni. Elevene på VG1 og VG2 vil få kunngjort halvårs- og standpunktkarakterer 12 juni. Klagefristen er 10 dager. Klager fra VG1 og VG2 vil bli behandlet i august-september.

Det vil bli gjennomført ferdighetsprøver på MDD. Den enkelte som har søkt vil få tilsendt en invitasjon hvor det står beskrevet noe om når og hvordan dette skal gjennomføres.

Ang studieturer for VG3 klassene skoleåret 2020/2021:

Skolebygget vil fortsatt være stengt for normal undervisning også etter påske, det innebærer en fortsettelse av ordningen med hjemmeundervisning og hjemmekontor. 14 april har elevene studiedag med selvstendig arbeid som kan være å komme ajour med skolearbeid eller forberedelse til framtidige vurderingssituasjoner. Lærerne vil planlegge siste del av skoleåret denne dagen. 

Elever og lærere  får tilgang til bøker, aviser og tidsskrift gjennom Nasjonalbiblioteket i perioden bibliotekene er stengt på grunn av korona-tiltakene.

I denne perioden er alt publisert materiale som finnes digitalt i Nasjonalbibliotekets tilgjengelig. Tilgangen krever innlogging via FEIDE.

Les mer om tilbudet og hvordan du får tilgang til Nasjonalbibilioteket. 

Alle skriftlige eksamener våren 2020 er avlyst. Det er fortsatt uavklart hva som skal skje med lokalgitt eksamen som f.eks alle de muntlige og praktiske eksamener. 

Til toppen