Aktuelt

Alle elever og ansatte bør ta en hurtigtest før en møter på skolen etter juleferien. Dette gjør vi for å forhindre et smittehopp i oppstart av vårterminen. Testen må tas tidligst 24 t før en møter på jobb og skole. 

Vågen vgs er på rødt nivå til og med 7 januar. Vi har laget en plan for når elever skal møte fysisk på skolen, og når de skal ha digital undervisning. Planen finner du her:

Plan for uke 1 (PDF, 45 kB)

Som alle har fått med seg er alle videregående skoler nå på rødt nivå. Dette innebærer at antall kontakter i løpet av en skoleuke, for både elever og ansatte, reduseres. Det overordna målet med kontaktreduserende tiltak er å begrense smittespredningen mellom personer. Det kan forhindre at mange må i karantene, eller blir syke samtidig.

 Ha lav terskel for selvtesting om du har eller får symptomer, du kan få hurtigtest utdelt på skolen eller i egen kommune. Hvis hurtigtest er positiv må du ta en PCR test på en teststasjon i egen kommune. Hvis test er negativ kan du møte til undervisning så sant allmenntilstanden din er god.

Siste frist for PC-ordningen er 30. november

 

Fra og med 18 oktober har ikke elever og foresatte mulighet for å benytte egenmelding ved sykdom, da må evt lege kontaktes for dokumentasjon hvis eleven står i fare for å overstige fraværsgrensen i fag på 10%. Les mer om dette på vår webside under For elever/Reglement og rutiner/Fravær. Der er det også en opplisting av hva som regnes som dokumentasjon på fravær under Retningslinjer for dokumentasjon av fravær.

Musikalen Chicago fremføres av elever på vg3 musikk, dans og drama i samarbeid med vg3 kunst, design og arkitektur, vg3 medier og kommunikasjon, vg3 interiørdesign, utstillingsdesign og mediedesign. 

Elever under 16 år trenger samtykke fra foresatte ifm vaksinering mot meningokokk (hjernehinnebetennelse)

Du finner skjemaet her (DOCX, 33 kB)

20 oktober får alle elever på VG1 tilbud om meningokokkvaksine (vaksine mot hjernehinnebetennelse).

 

Hva skjer hvis det oppstår smitte blant skolens elever og ansatte?

 

Til toppen