Aktuelt

Fra og med 18 oktober har ikke elever og foresatte mulighet for å benytte egenmelding ved sykdom, da må evt lege kontaktes for dokumentasjon hvis eleven står i fare for å overstige fraværsgrensen i fag på 10%. Les mer om dette på vår webside under For elever/Reglement og rutiner/Fravær. Der er det også en opplisting av hva som regnes som dokumentasjon på fravær under Retningslinjer for dokumentasjon av fravær.

Musikalen Chicago fremføres av elever på vg3 musikk, dans og drama i samarbeid med vg3 kunst, design og arkitektur, vg3 medier og kommunikasjon, vg3 interiørdesign, utstillingsdesign og mediedesign. 

Elever under 16 år trenger samtykke fra foresatte ifm vaksinering mot meningokokk (hjernehinnebetennelse)

Du finner skjemaet her (DOCX, 33 kB)

20 oktober får alle elever på VG1 tilbud om meningokokkvaksine (vaksine mot hjernehinnebetennelse).

 

Hva skjer hvis det oppstår smitte blant skolens elever og ansatte?

 

Vaksinering av elever i VG1 og VG2 vil skje denne uken. Hver elev får en SMS fra Sandnes kommune og tid og sted for dette. Elever under 16 år må ha med seg signert samtykkeskjema fra sine foresatte. 

Det finner du her (PDF, 51 kB)

Det vil bli gjennomført foreldremøter for foresatte til elever på VG1 og VG2 på følgende tidspunkt:

VG1: Tirsdag 7 september 

kl 1700 i Vågensalen: vg1 musikk, dans og drama 

kl. 1800 i Vågensalen: vg1 kunst,design, og arkitektur, vg1 frisør,blomst, interiør og eksponeringsdesign, vg1 Informasjonstek. og medieproduksjon og vg1 medier og kommunikasjon

Etter samling i Vågensalen skal foresatte ha møte med kontaktlærer

VG2: Onsdag 8 september

kl. 1700 i Vågensalen: vg2 musikk, dans og drama

kl. 1800 i Vågensalen: vg2 kunst,design, og arkitektur, vg2 interiør og eksponeringsdesign, vg2 medieproduksjon og vg2 medier og kommunikasjon

Etter samling i Vågensalen skal foresatte ha møte med kontaktlærer.

Vi ønsker at kun en foresatt pr elev møter av smittevernhensyn. 

Fra og med skolestart er vi på GRØNT tiltaksnivå, det betyr i praksis en så normal skolehverdag som mulig, men noen huskeregler gjelder fortsatt:

- ingen syke møter på skolen

- ha god håndhygiene

- unngå klemming og håndhilsing
    

Ved oppstart på vg1 må du velge ett av to matematikkfag. Dette valget gjøres ved skolestart. Da fagene har ulike kompetansemål, er det utilrådelig å bytte matematikkfag i løpet av skoleåret. Valget er mellom fagene 1T og 1P.
 

Til toppen