Handlingsplan IKT og bibliotek

Oversikten viser roller og ansvarsfordeling knyttet til oppfølging og tilrettelegging for elever på Vågen vgs.

Tilrettelegging og oppfølging av elever

Oppgaver, ansvarsfordeling og framgangsmåte:

Tilrettelegging og oppfølging av elever
Programområde/trinn Avdelingsleder med elevansvar Sosialrådgiver 
KDA vg1+2   KDA vg3  Åshild Lundetræ Fidje  Lone Cecilie Strand  Lise Brit Fitjar vg1+2  Inita Zogota vg3 
DH vg1+2+3  Åshild Lundetræ Fidje  Lise Brit Fitjar og Hilde Blesvik, vg1+2, Lise Brit Fitjar vg3
MP vg1+2  MED vg3  Lone Cecilie Strand  Anette Vigrestad  Hilde Blesvik og Anette Vigrestad vg3 
MK vg1+2+3  Gunhild Van Zanten Magnussen  Anette Vigrestad 
Dans og drama  vg1+2+3  Silje Nåstad Svennevig  Tommi Haukland vg1+2 Hilde Blesvik vg3   
Musikk vg1+2  Musikk vg3  Ingvar Lygren  Annicken Moland  Tommi Haukland 

Faglærer tilrettelegger for læring gjennom tilrettelagte arbeidsmåter, vurderingspraksis og læringsmiljø.

Kontaktlærer følger opp elever med faglige- og eller sosiale utfordringer.

Sosialrådgiver bistår elever med behov for mer omfattende tilrettelegging eller der det er behov for at ressursteamet kobles inn. 

Avdelingsleder / rektor med støtte fra ressursteamet har ansvar for elever med behov for spesialundervisning eller tiltak som krever ekstra ressurser. 

Til toppen