Retningslinjer for dokumentasjon av fravær

Grunnlagsdokumenter:

  • Forskrift til Opplæringslova kap.3, nærmere bestemt § 3-3 siste ledd og §3-45
  • Rundskriv Utdanningsdirektoratet (Udir-3-2016)
  • Rogaland fylkeskommunes retningslinjer

Retningslinjer for diverse permisjoner - elever (PDF, 197 kB)