Velkommen til nytt skoleår på Vågen vgs

Skolen starter opp mandag 17 august, og vi gleder oss til å treffe alle nye og gamle elever.

Oppstarten blir litt annerledes enn det den pleier å være pga situasjonen knyttet til Covid 19 utbruddet. VG2 og VG3 elevene skal møte direkte i oppsatte klasserom, VG1 elevene samles puljevis i Vågensalen etter oppsatt plan.

Vi skal gjøre skoleoppstarten så god som mulig for dere alle. Du som elev kan føle deg helt trygg,  men du må og gjøre en innsats selv som er følgende:

1. Ikke møt på skolen hvis du er syk eller har symptomer på Covid-19. Ring til skolen å gi beskjed om at du ikke kan møte første skoledag på tlf 51 92 15 00

2. Ha god håndhygiene, det er satt opp antibac ved alle innganger til skolen, bruk disse før du går inn i bygget

3. Hold god avstand til alle andre!

Til toppen