Vågen vgs på rødt nivå

Som alle har fått med seg er alle videregående skoler nå på rødt nivå. Dette innebærer at antall kontakter i løpet av en skoleuke, for både elever og ansatte, reduseres. Det overordna målet med kontaktreduserende tiltak er å begrense smittespredningen mellom personer. Det kan forhindre at mange må i karantene, eller blir syke samtidig.

De viktigste reglene som nå gjelder er:

  • Ikke møt på skolen hvis du er syk
  • Hold 1 meter avstand til alle hele dagen du er på skolen, både i undervisning og ellers.
  • Ha god hånd- og hostehygiene

Det er utarbeidet plan for de siste dagene før jul hvor det blir noe oppmøte på skolen og noe digital undervisning. Alle klasser er blitt informert om planen av sin kontaktlærer. Planen etter jul, fra og med 4 jan. – 7 jan. 2022 blir lagt ut til elevene 21 desember.

Til toppen