Ungdata undersøkelsen 2022

I 2022 skal Ungdata undersøkelsen gjennomføres blant elever i VG1 og VG2 . Den gjennomføres i perioden fra uke 10 til uke 13. Hvis det er foresatte til elever under 18 år  som ikke ønsker at barnet deres skal delta i undersøkelsen må de gi beskjed til kontaktlærer om dette før uke 10. 

Her er mer info om selve undersøkelsen:

Ungdataundersøkelsen 2022 (PDF, 191 kB)

Til toppen