Undersøkelse for elever på VG2 trinnet om lærerløse timer.

NRK ønsker å få et bilde av hvor utbredt lærerløse timer er i videregående skole. Vi ber alle elever på VG2 nivå om å besvare denne gjennom linken som er vedlagt

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/SQ?s=-0paX36JC_6uXdmH4bwZhWv8L94shr4XXTykbIYueUiEVzMxT1WZFCQ6ecuBN42l0

Besvarelsen er anonym, og fristen for dette er satt til 30 januar.
Selve undersøkelsen tar ca 2 min å svare på.

Til toppen